ΕΠΙΣΚΟΠΗ
18/821oC34oC1-2 Μπφ
19/823oC35oC1-2 Μπφ
20/822oC34oC1-2 Μπφ
21/821oC34oC1-3 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις