ΕΠΙΣΚΟΠΗ
15/1014oC23oC1-2 Μπφ
16/1012oC24oC1-2 Μπφ
17/1013oC25oC1-2 Μπφ
18/1012oC24oC1-2 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις