ΕΡΥΘΡΕΣ
9/124oC14oC1-3 Μπφ
10/126oC11oC1-4 Μπφ
11/1210oC12oC1-5 Μπφ
12/127oC11oC2-4 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις