ΕΡΥΘΡΕΣ
3/717oC30oC1-4 Μπφ
4/718oC33oC1-3 Μπφ
5/720oC29oC2-4 Μπφ
6/720oC29oC2-5 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις