ΕΡΥΘΡΕΣ
26/14oC12oC2-3 Μπφ
27/16oC13oC1-3 Μπφ
28/16oC13oC1-3 Μπφ
29/15oC14oC2-4 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις