ΕΡΑΤΕΙΝΟ
12/1114oC20oC1-3 Μπφ
13/1113oC16oC2-3 Μπφ
14/1112oC18oC1-2 Μπφ
15/1111oC19oC1-2 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις