ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
22/47oC19oC1-4 Μπφ
23/410oC15oC1-2 Μπφ
24/49oC24oC1-3 Μπφ
25/49oC22oC2-2 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις