ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
17/822oC35oC1-2 Μπφ
18/826oC38oC2-3 Μπφ
19/826oC38oC1-3 Μπφ
20/823oC36oC1-3 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις