ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6/36oC15oC2-4 Μπφ
7/32oC10oC0-3 Μπφ
8/31oC13oC1-3 Μπφ
9/33oC14oC0-3 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις