ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
21/512oC29oC1-2 Μπφ
22/514oC32oC1-3 Μπφ
23/518oC31oC1-3 Μπφ
24/519oC32oC1-3 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις