ΕΛΑΣΣΟΝΑ
6/37oC17oC1-3 Μπφ
7/33oC9oC1-3 Μπφ
8/31oC13oC1-2 Μπφ
9/33oC13oC1-3 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις