ΕΛΑΣΣΟΝΑ
12/1112oC19oC1-3 Μπφ
13/1114oC17oC1-3 Μπφ
14/1111oC18oC1-2 Μπφ
15/119oC18oC1-2 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις