ΕΛΑΣΣΟΝΑ
26/111oC12oC1-2 Μπφ
27/112oC13oC1-2 Μπφ
28/114oC14oC1-2 Μπφ
29/113oC11oC1-2 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις