ΕΛΑΣΣΟΝΑ
28/28oC15oC2-4 Μπφ
29/210oC15oC2-4 Μπφ
1/39oC11oC2-4 Μπφ
2/37oC15oC1-3 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις