ΕΛΑΣΣΟΝΑ
6/824oC35oC2-4 Μπφ
7/824oC35oC1-4 Μπφ
8/822oC37oC1-2 Μπφ
9/822oC40oC1-2 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις