ΕΛΑΣΣΟΝΑ
16/915oC29oC1-2 Μπφ
17/915oC32oC2-2 Μπφ
18/917oC32oC1-3 Μπφ
19/915oC26oC1-3 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις