ΕΛΑΣΣΟΝΑ
25/917oC30oC2-4 Μπφ
26/915oC20oC1-3 Μπφ
27/911oC23oC1-3 Μπφ
28/913oC25oC1-4 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις