ΕΛΑΣΣΟΝΑ
26/918oC24oC2-5 Μπφ
27/917oC23oC1-3 Μπφ
28/915oC24oC2-3 Μπφ
29/915oC25oC1-3 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις