ΕΛΑΣΣΟΝΑ
22/516oC29oC1-3 Μπφ
23/519oC30oC1-3 Μπφ
24/518oC32oC1-3 Μπφ
25/517oC33oC1-2 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις