ΕΛΑΣΣΟΝΑ
24/514oC23oC1-2 Μπφ
25/514oC26oC1-3 Μπφ
26/515oC27oC1-3 Μπφ
27/515oC25oC1-5 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις