ΕΛΑΣΣΟΝΑ
3/722oC34oC1-2 Μπφ
4/723oC32oC1-2 Μπφ
5/722oC32oC1-2 Μπφ
6/721oC31oC1-4 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις