ΕΛΑΣΣΟΝΑ
22/721oC32oC1-2 Μπφ
23/721oC33oC1-2 Μπφ
24/720oC32oC1-3 Μπφ
25/720oC31oC1-2 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις