ΕΛΑΣΣΟΝΑ
26/911oC16oC1-4 Μπφ
27/96oC18oC1-4 Μπφ
28/910oC19oC1-4 Μπφ
29/912oC21oC1-4 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις