ΕΛΑΣΣΟΝΑ
16/512oC25oC3-4 Μπφ
17/516oC29oC2-4 Μπφ
18/514oC31oC1-3 Μπφ
19/514oC27oC1-4 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις