ΕΡΜΙΟΝΗ
28/25oC14oC1-5 Μπφ
29/28oC15oC2-5 Μπφ
1/37oC12oC2-5 Μπφ
2/35oC13oC2-3 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις