ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑ
24/513oC25oC1-3 Μπφ
25/512oC26oC1-3 Μπφ
26/514oC24oC1-3 Μπφ
27/515oC26oC1-3 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις