ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑ
25/36oC21oC1-3 Μπφ
26/38oC21oC2-2 Μπφ
27/39oC17oC1-2 Μπφ
28/37oC13oC2-5 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις