ΒΕΛΒΕΝΤΟ
15/48oC28oC0-3 Μπφ
16/411oC26oC1-4 Μπφ
17/411oC20oC2-5 Μπφ
18/45oC20oC1-3 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις