ΑΡΜΕΝΙΟ
21/1-2oC13oC1-2 Μπφ
22/10oC13oC1-1 Μπφ
23/12oC11oC1-4 Μπφ
24/13oC15oC1-4 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις