ΡΙΖΙΑ
26/110oC12oC2-2 Μπφ
27/111oC12oC0-2 Μπφ
28/110oC11oC1-2 Μπφ
29/111oC8oC2-3 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις