ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ
26/822oC34oC2-4 Μπφ
27/820oC34oC1-4 Μπφ
28/819oC33oC1-5 Μπφ
29/818oC33oC2-4 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις