ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ
9/124oC12oC1-3 Μπφ
10/123oC12oC1-3 Μπφ
11/124oC14oC1-3 Μπφ
12/125oC15oC1-3 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις