ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ
16/620oC32oC1-3 Μπφ
17/620oC31oC1-3 Μπφ
18/619oC30oC1-3 Μπφ
19/619oC30oC1-3 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις