ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ
12/1116oC22oC2-5 Μπφ
13/1114oC18oC2-4 Μπφ
14/1113oC18oC1-3 Μπφ
15/1113oC19oC2-3 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις