ΠΡΕΒΕΖΑ
16/919oC28oC2-4 Μπφ
17/917oC25oC2-4 Μπφ
18/918oC25oC1-4 Μπφ
19/919oC27oC2-4 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις