ΠΡΕΒΕΖΑ
22/722oC31oC2-4 Μπφ
23/722oC32oC1-4 Μπφ
24/722oC33oC2-4 Μπφ
25/722oC32oC1-4 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις