ΠΡΕΒΕΖΑ
3/47oC15oC1-3 Μπφ
4/48oC9oC2-4 Μπφ
5/47oC15oC2-6 Μπφ
6/48oC13oC3-5 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις