ΠΡΕΒΕΖΑ
24/513oC20oC1-5 Μπφ
25/513oC21oC2-4 Μπφ
26/513oC26oC1-3 Μπφ
27/518oC26oC2-5 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις