ΠΕΤΣΑΛΙ
16/620oC28oC0-2 Μπφ
17/618oC28oC1-4 Μπφ
18/616oC28oC1-2 Μπφ
19/617oC28oC1-2 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις