ΠΕΤΣΑΛΙ
19/16oC8oC2-3 Μπφ
20/15oC8oC1-3 Μπφ
21/12oC8oC1-2 Μπφ
22/14oC8oC2-5 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις