ΖΕΥΓΟΛΑΤΕΙΟ
22/24oC9oC2-4 Μπφ
23/25oC11oC2-3 Μπφ
24/24oC16oC1-4 Μπφ
25/26oC13oC1-3 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις