ΖΑΓΟΡΑ
26/112oC7oC1-3 Μπφ
27/112oC11oC0-2 Μπφ
28/110oC12oC0-2 Μπφ
29/114oC7oC1-4 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις