ΖΑΓΟΡΑ
15/47oC24oC0-2 Μπφ
16/415oC22oC1-3 Μπφ
17/413oC18oC2-5 Μπφ
18/48oC17oC2-5 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις