ΖΑΓΟΡΑ
16/619oC24oC0-2 Μπφ
17/618oC24oC1-1 Μπφ
18/617oC24oC1-2 Μπφ
19/617oC25oC0-2 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις