ΖΑΓΟΡΑ
25/32oC15oC0-2 Μπφ
26/37oC11oC1-5 Μπφ
27/34oC6oC2-5 Μπφ
28/34oC6oC3-6 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις