ΖΑΓΟΡΑ
20/1110oC13oC1-3 Μπφ
21/119oC13oC1-4 Μπφ
22/117oC8oC2-4 Μπφ
23/115oC8oC2-3 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις