ΒΩΡΟΙ
7/1018oC23oC4-5 Μπφ
8/1018oC23oC3-5 Μπφ
9/1014oC25oC2-3 Μπφ
10/1014oC26oC1-3 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις