ΒΩΡΟΙ
9/616oC29oC1-3 Μπφ
10/617oC28oC1-4 Μπφ
11/614oC27oC1-4 Μπφ
12/616oC28oC1-3 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις