ΒΩΡΟΙ
27/1013oC21oC1-4 Μπφ
28/1015oC22oC1-4 Μπφ
29/1017oC21oC2-4 Μπφ
30/1015oC24oC1-2 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις