ΒΩΡΟΙ
21/48oC18oC1-4 Μπφ
22/46oC21oC1-3 Μπφ
23/48oC25oC1-3 Μπφ
24/414oC27oC2-5 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις