ΒΩΡΟΙ
8/23oC7oC3-5 Μπφ
9/22oC7oC3-4 Μπφ
10/24oC9oC3-5 Μπφ
11/25oC11oC4-4 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις