ΒΩΡΟΙ
9/125oC13oC1-2 Μπφ
10/122oC13oC1-2 Μπφ
11/123oC16oC2-4 Μπφ
12/126oC16oC2-4 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις