ΒΩΡΟΙ
22/109oC21oC1-4 Μπφ
23/1010oC23oC1-4 Μπφ
24/1011oC24oC1-3 Μπφ
25/1012oC22oC1-3 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις