ΒΩΡΟΙ
27/720oC38oC1-4 Μπφ
28/724oC41oC1-3 Μπφ
29/723oC41oC1-4 Μπφ
30/730oC39oC4-5 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις