ΒΩΡΟΙ
14/724oC36oC3-6 Μπφ
15/727oC36oC3-6 Μπφ
16/728oC39oC3-5 Μπφ
17/728oC39oC1-4 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις