ΒΩΡΟΙ
21/11oC11oC1-2 Μπφ
22/13oC12oC1-2 Μπφ
23/13oC13oC1-3 Μπφ
24/14oC15oC1-3 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις