ΒΩΡΟΙ
21/512oC24oC2-3 Μπφ
22/512oC26oC0-4 Μπφ
23/514oC27oC2-5 Μπφ
24/513oC27oC0-3 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις