ΜΕΣΣΗΝΗ
26/915oC22oC3-5 Μπφ
27/916oC20oC5-7 Μπφ
28/919oC23oC3-5 Μπφ
29/919oC21oC5-7 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις