ΜΕΣΣΗΝΗ
25/37oC21oC2-3 Μπφ
26/39oC21oC2-2 Μπφ
27/38oC16oC1-3 Μπφ
28/39oC16oC2-5 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις