ΜΕΣΣΗΝΗ
16/620oC31oC1-3 Μπφ
17/620oC29oC1-3 Μπφ
18/620oC29oC1-2 Μπφ
19/619oC29oC1-3 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις