ΜΕΣΗ
6/826oC37oC2-4 Μπφ
7/824oC35oC1-3 Μπφ
8/820oC37oC1-3 Μπφ
9/822oC40oC1-3 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις