ΜΕΣΗ
3/720oC35oC1-2 Μπφ
4/723oC33oC1-3 Μπφ
5/722oC30oC1-3 Μπφ
6/723oC31oC2-3 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις