ΜΕΣΗ
16/511oC26oC1-5 Μπφ
17/518oC30oC1-4 Μπφ
18/516oC33oC1-2 Μπφ
19/516oC28oC1-4 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις