ΜΕΣΗ
25/916oC30oC1-3 Μπφ
26/917oC25oC2-5 Μπφ
27/911oC27oC1-3 Μπφ
28/912oC27oC0-4 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις