ΜΕΣΗ
26/99oC19oC1-3 Μπφ
27/97oC18oC1-3 Μπφ
28/910oC20oC1-2 Μπφ
29/912oC20oC2-2 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις