ΜΕΣΗ
24/516oC25oC1-3 Μπφ
25/514oC27oC1-2 Μπφ
26/515oC27oC1-4 Μπφ
27/515oC26oC1-3 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις