ΜΕΣΗ
7/1012oC24oC1-2 Μπφ
8/1011oC25oC1-2 Μπφ
9/109oC26oC0-2 Μπφ
10/1012oC24oC1-3 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις