ΜΕΣΗ
16/114oC12oC1-2 Μπφ
17/113oC7oC1-3 Μπφ
18/112oC9oC2-2 Μπφ
19/113oC10oC1-2 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις