ΜΕΣΗ
25/36oC19oC0-3 Μπφ
26/38oC16oC1-3 Μπφ
27/37oC9oC1-2 Μπφ
28/36oC13oC1-2 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις