ΜΕΣΗ
22/720oC34oC1-2 Μπφ
23/724oC35oC3-4 Μπφ
24/723oC33oC2-3 Μπφ
25/721oC32oC1-3 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις