ΜΕΣΗ
19/13oC7oC0-1 Μπφ
20/14oC7oC1-2 Μπφ
21/12oC9oC1-2 Μπφ
22/13oC4oC1-3 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις