ΜΕΣΗ
8/2-4oC3oC1-3 Μπφ
9/2-4oC4oC1-3 Μπφ
10/2-5oC5oC1-3 Μπφ
11/2-5oC6oC1-3 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις