ΜΕΣΗ
8/123oC9oC1-4 Μπφ
9/12-1oC8oC0-2 Μπφ
10/12-3oC9oC0-2 Μπφ
11/120oC11oC1-3 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις