ΜΕΣΗ
26/112oC13oC0-2 Μπφ
27/110oC14oC1-2 Μπφ
28/113oC14oC1-2 Μπφ
29/113oC8oC1-2 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις