ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙ
6/38oC17oC1-3 Μπφ
7/34oC9oC1-3 Μπφ
8/32oC13oC0-2 Μπφ
9/34oC13oC1-3 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις