ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
25/622oC32oC1-3 Μπφ
26/624oC32oC1-3 Μπφ
27/624oC35oC2-4 Μπφ
28/623oC32oC1-2 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις