ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
7/127oC12oC2-3 Μπφ
8/1211oC14oC2-3 Μπφ
9/1213oC15oC3-4 Μπφ
10/1214oC15oC3-4 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις