ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
3/721oC34oC2-4 Μπφ
4/721oC34oC3-3 Μπφ
5/722oC36oC3-5 Μπφ
6/725oC37oC4-6 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις