ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
20/916oC28oC1-3 Μπφ
21/918oC27oC1-4 Μπφ
22/915oC24oC2-5 Μπφ
23/912oC21oC1-4 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις