ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
10/41oC14oC1-3 Μπφ
11/44oC13oC1-3 Μπφ
12/42oC15oC1-3 Μπφ
13/45oC16oC1-3 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις