ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
21/1-1oC10oC2-3 Μπφ
22/12oC12oC1-4 Μπφ
23/111oC13oC4-6 Μπφ
24/110oC14oC3-6 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις