ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΣ
24/59oC19oC3-5 Μπφ
25/510oC22oC0-3 Μπφ
26/58oC24oC0-3 Μπφ
27/514oC24oC1-6 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις