ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΣ
1/69oC19oC2-5 Μπφ
2/69oC19oC1-2 Μπφ
3/67oC21oC1-4 Μπφ
4/67oC24oC1-5 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις