ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΣ
9/120oC6oC2-2 Μπφ
10/120oC10oC2-4 Μπφ
11/125oC10oC2-5 Μπφ
12/125oC13oC1-5 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις