ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΣ
15/512oC21oC2-5 Μπφ
16/512oC21oC4-5 Μπφ
17/512oC26oC4-5 Μπφ
18/515oC28oC4-5 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις