ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΣ
25/33oC17oC1-4 Μπφ
26/35oC15oC1-4 Μπφ
27/35oC13oC1-3 Μπφ
28/33oC7oC4-7 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις