ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΣ
7/1012oC18oC4-6 Μπφ
8/1010oC22oC1-4 Μπφ
9/109oC23oC0-2 Μπφ
10/1010oC21oC2-3 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις