ΟΡΦΑΝΙΟ
12/1115oC19oC2-3 Μπφ
13/1115oC17oC1-4 Μπφ
14/1112oC17oC1-2 Μπφ
15/1112oC17oC1-2 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις