ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ
3/720oC34oC1-3 Μπφ
4/722oC35oC1-3 Μπφ
5/722oC32oC1-4 Μπφ
6/723oC32oC2-5 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις