ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ
9/125oC15oC1-2 Μπφ
10/125oC12oC1-4 Μπφ
11/1211oC13oC2-5 Μπφ
12/128oC11oC2-4 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις