ΝΙΚΑΙΑ
7/109oC23oC1-2 Μπφ
8/1010oC24oC1-2 Μπφ
9/1010oC26oC1-2 Μπφ
10/1010oC24oC0-3 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις