ΝΙΚΑΙΑ
6/825oC37oC2-4 Μπφ
7/825oC36oC0-3 Μπφ
8/820oC38oC1-3 Μπφ
9/822oC40oC1-3 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις