ΝΙΚΑΙΑ
9/120oC8oC1-2 Μπφ
10/12-1oC9oC0-2 Μπφ
11/120oC11oC0-2 Μπφ
12/121oC11oC0-2 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις