ΝΙΚΑΙΑ
21/512oC29oC1-3 Μπφ
22/515oC32oC1-3 Μπφ
23/517oC32oC2-2 Μπφ
24/519oC34oC1-3 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις