ΝΙΚΑΙΑ
15/513oC22oC0-4 Μπφ
16/512oC28oC2-4 Μπφ
17/514oC31oC2-4 Μπφ
18/516oC33oC1-5 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις