ΝΙΚΑΙΑ
8/2-6oC4oC1-2 Μπφ
9/2-5oC4oC1-3 Μπφ
10/2-5oC5oC0-2 Μπφ
11/2-5oC5oC1-2 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις