ΝΙΚΑΙΑ
25/917oC31oC2-5 Μπφ
26/916oC24oC1-6 Μπφ
27/911oC25oC1-4 Μπφ
28/913oC26oC1-5 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις