ΝΙΚΑΙΑ
26/110oC12oC1-2 Μπφ
27/110oC12oC1-2 Μπφ
28/110oC12oC1-2 Μπφ
29/110oC10oC0-2 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις