ΝΙΚΑΙΑ
18/412oC23oC2-5 Μπφ
19/410oC20oC1-4 Μπφ
20/48oC22oC1-4 Μπφ
21/48oC22oC1-5 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις