ΝΙΚΑΙΑ
6/37oC18oC1-3 Μπφ
7/33oC11oC1-4 Μπφ
8/31oC14oC0-2 Μπφ
9/33oC14oC1-3 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις