ΝΙΚΑΙΑ
9/615oC32oC1-2 Μπφ
10/619oC33oC1-3 Μπφ
11/619oC28oC1-3 Μπφ
12/618oC31oC1-3 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις