ΝΙΚΑΙΑ
25/1010oC15oC1-4 Μπφ
26/106oC14oC0-2 Μπφ
27/104oC14oC1-2 Μπφ
28/105oC15oC1-2 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις