ΝΙΓΡΙΤΑ
1/613oC21oC1-3 Μπφ
2/612oC25oC1-2 Μπφ
3/613oC25oC1-3 Μπφ
4/613oC27oC1-2 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις