ΝΙΓΡΙΤΑ
8/820oC33oC1-3 Μπφ
9/821oC34oC1-3 Μπφ
10/819oC35oC1-3 Μπφ
11/818oC35oC1-3 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις