ΝΙΓΡΙΤΑ
26/917oC31oC1-4 Μπφ
27/918oC27oC1-3 Μπφ
28/914oC26oC1-3 Μπφ
29/916oC28oC1-2 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις