ΝΙΓΡΙΤΑ
10/41oC17oC1-3 Μπφ
11/45oC18oC0-3 Μπφ
12/45oC20oC1-2 Μπφ
13/47oC22oC1-4 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις