ΝΙΓΡΙΤΑ
15/412oC31oC0-3 Μπφ
16/416oC29oC1-4 Μπφ
17/416oC24oC2-4 Μπφ
18/412oC23oC2-4 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις