ΝΙΓΡΙΤΑ
17/820oC35oC1-2 Μπφ
18/822oC37oC1-4 Μπφ
19/822oC37oC1-2 Μπφ
20/822oC37oC0-4 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις