ΑΜΑΡΙ
22/719oC26oC5-6 Μπφ
23/720oC27oC5-5 Μπφ
24/721oC30oC5-5 Μπφ
25/720oC26oC5-6 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις