ΑΜΑΡΙ
10/127oC13oC2-6 Μπφ
11/126oC11oC2-5 Μπφ
12/125oC9oC1-4 Μπφ
13/129oC12oC1-2 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις