ΝΑΞΟΣ
8/21oC5oC4-5 Μπφ
9/21oC6oC4-5 Μπφ
10/23oC7oC4-6 Μπφ
11/24oC7oC4-6 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις