ΝΑΞΟΣ
22/514oC25oC2-4 Μπφ
23/515oC27oC1-3 Μπφ
24/512oC27oC0-2 Μπφ
25/515oC30oC1-2 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις