ΝΑΞΟΣ
7/1016oC20oC5-6 Μπφ
8/1016oC20oC4-5 Μπφ
9/1016oC22oC3-4 Μπφ
10/1017oC21oC3-5 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις