ΝΑΞΟΣ
2/127oC14oC3-5 Μπφ
3/1213oC17oC3-5 Μπφ
4/1211oC13oC3-5 Μπφ
5/1210oC15oC3-5 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις