ΝΑΞΟΣ
21/10oC12oC1-3 Μπφ
22/16oC11oC2-3 Μπφ
23/16oC12oC3-4 Μπφ
24/110oC15oC3-5 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις