ΝΑΞΟΣ
9/128oC10oC4-5 Μπφ
10/126oC12oC1-3 Μπφ
11/124oC12oC1-3 Μπφ
12/126oC14oC2-3 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις