ΝΑΞΟΣ
6/822oC34oC1-4 Μπφ
7/822oC32oC1-5 Μπφ
8/823oC32oC3-5 Μπφ
9/824oC35oC4-5 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις