ΝΑΞΟΣ
21/410oC17oC2-3 Μπφ
22/49oC20oC0-2 Μπφ
23/49oC24oC2-2 Μπφ
24/412oC22oC1-5 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις