ΑΜΑΛΙΑΔΑ
25/38oC18oC1-3 Μπφ
26/310oC16oC2-4 Μπφ
27/310oC15oC2-4 Μπφ
28/38oC16oC1-3 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις