ΑΜΑΛΙΑΔΑ
26/917oC21oC2-4 Μπφ
27/916oC23oC4-7 Μπφ
28/920oC27oC2-6 Μπφ
29/918oC23oC5-9 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις