ΑΜΑΛΙΑΔΑ
19/18oC13oC2-4 Μπφ
20/18oC14oC2-4 Μπφ
21/18oC12oC1-3 Μπφ
22/19oC14oC3-6 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις