ΑΜΑΛΙΑΔΑ
12/1116oC22oC2-5 Μπφ
13/1115oC19oC2-5 Μπφ
14/1114oC18oC2-3 Μπφ
15/1114oC19oC2-4 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις