ΑΜΑΛΙΑΔΑ
26/820oC35oC1-4 Μπφ
27/818oC34oC1-4 Μπφ
28/818oC36oC1-5 Μπφ
29/818oC34oC1-4 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις