ΑΜΑΛΙΑΔΑ
16/621oC32oC2-4 Μπφ
17/618oC30oC1-3 Μπφ
18/619oC31oC1-3 Μπφ
19/618oC30oC1-3 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις