ΑΜΑΛΙΑΔΑ
7/1210oC16oC2-3 Μπφ
8/1211oC19oC3-4 Μπφ
9/1211oC17oC2-3 Μπφ
10/1210oC18oC3-4 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις