ΑΜΑΛΙΑΔΑ
22/37oC20oC1-3 Μπφ
23/37oC20oC1-2 Μπφ
24/39oC21oC1-5 Μπφ
25/36oC19oC1-3 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις