ΦΑΡΣΑΛΑ
10/125oC13oC1-6 Μπφ
11/122oC8oC2-2 Μπφ
12/120oC9oC1-2 Μπφ
13/123oC9oC1-2 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις