ΦΑΡΣΑΛΑ
8/2-5oC3oC1-2 Μπφ
9/2-5oC4oC1-2 Μπφ
10/2-5oC5oC1-2 Μπφ
11/2-5oC5oC1-2 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις