ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ
28/29oC16oC1-3 Μπφ
29/211oC17oC3-4 Μπφ
1/38oC13oC2-4 Μπφ
2/37oC17oC1-2 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις