ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ
10/42oC18oC1-2 Μπφ
11/46oC20oC1-3 Μπφ
12/46oC22oC1-2 Μπφ
13/49oC24oC1-4 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις