ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ
26/910oC18oC2-5 Μπφ
27/98oC18oC1-5 Μπφ
28/912oC20oC1-3 Μπφ
29/913oC18oC1-2 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις