ΚΕΡΑΜΩΤΗ
19/12oC10oC1-2 Μπφ
20/16oC8oC2-3 Μπφ
21/14oC11oC2-4 Μπφ
22/13oC6oC3-4 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις