ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑ
26/822oC36oC2-3 Μπφ
27/825oC36oC2-5 Μπφ
28/822oC34oC2-4 Μπφ
29/819oC34oC1-4 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις