ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑ
3/48oC15oC1-5 Μπφ
4/412oC16oC2-5 Μπφ
5/410oC15oC2-6 Μπφ
6/49oC13oC4-5 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις