ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑ
16/620oC32oC1-3 Μπφ
17/619oC31oC1-2 Μπφ
18/620oC32oC1-3 Μπφ
19/619oC31oC0-2 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις