ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑ
26/17oC14oC1-3 Μπφ
27/19oC17oC1-4 Μπφ
28/17oC13oC1-3 Μπφ
29/17oC14oC3-4 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις