ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑ
22/412oC20oC0-3 Μπφ
23/414oC22oC2-6 Μπφ
24/415oC24oC2-4 Μπφ
25/414oC25oC1-3 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις