ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑ
9/128oC16oC1-2 Μπφ
10/1210oC13oC1-4 Μπφ
11/1211oC14oC3-6 Μπφ
12/1210oC16oC1-4 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις