ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑ
3/720oC35oC1-3 Μπφ
4/720oC33oC1-2 Μπφ
5/721oC33oC1-3 Μπφ
6/722oC34oC1-3 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις