ΚΑΠΑΡΕΛΛΙ
3/720oC32oC2-4 Μπφ
4/721oC33oC2-3 Μπφ
5/722oC31oC2-4 Μπφ
6/721oC30oC2-5 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις