ΑΓΡΙΝΙΟ
20/49oC22oC1-3 Μπφ
21/49oC20oC1-3 Μπφ
22/411oC22oC1-4 Μπφ
23/415oC23oC3-6 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις