ΑΓΡΙΝΙΟ
8/2-2oC6oC2-4 Μπφ
9/2-2oC8oC2-3 Μπφ
10/2-2oC9oC1-2 Μπφ
11/2-2oC9oC1-2 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις