ΑΓΡΙΝΙΟ
26/112oC17oC1-2 Μπφ
27/114oC19oC1-2 Μπφ
28/114oC16oC1-2 Μπφ
29/115oC18oC2-4 Μπφ
καιρός και καλλιεργητικές κατευθύνσεις